Veiligheid

Modutec is VCA**-gecertificeerd om de veiligheid van onze medewerkers te garanderen. Ook zijn onze medewerkers gecertificeerd conform de NEN1010- en NEN3140-normen voor elektrotechnische installaties. Ons gereedschap is gekeurd en waar van toepassing gekalibreerd.


Contact opnemen

Veiligheid borgen

Het belang en de aanwezigheid van elektrische installaties neemt aanzienlijk toe. Elektrische installaties komen voor in ieder huis, op elke bedrijfslocatie maar ook langs de snelweg en in parkeergarages.

Om de veiligheid te borgen is het van groot belang dat een elektrische installatie voldoet aan de geldende normen en eisen. Modutec kan elke elektrische installatie meten en controleren. Wij maken gebruik van installatietesters, powerloggers en speciaal ontwikkelde technieken.

Wij zijn in staat de energievraag van uw installatie, thuis, op het bedrijf of andere locatie, vast te stellen. Gedurende maximaal 45 dagen plaatsen wij onze meetapparatuur op uw elektrische installatie. Wij registreren wanneer er energie wordt verbruikt, wat uw maximaal benodigde capaciteit is en of er bronnen van lekkage of energieverspilling zijn

U ontvangt een gedetailleerd rapport met daarin:

  • Een analyse van uw maximale energiebehoefte en inzicht in de verdeling per fase.
  • Een rapport van de harmonische vervorming veroorzaakt door elektronische belasting en een overzicht van eventuele spanningsschommelingen.
  • Een advies over netvervuiling veroorzaakt door niet-harmonische stromen die uw apparatuur kunnen beschadigen of verstoren.
  • Spanningsverschijnselen, aangezien spanningsschommelingen in uw installatie kunnen leiden tot storingen en interventies aan uw elektrische installatie.

Eventueel aangevuld met advies voor aan te leggen nieuwe elektrische verbruikers, energiebesparende maatregelen en aanpassingen van uw capaciteitstarief.

Deze maatregelen zijn gericht op het verhogen van de veiligheid van uw installatie en de maximale beschikbaarheid van uw installaties.

Onderhoud & Service door Modutec betekent
Onderhoud & Service door Modutec betekend
Professionaliteit

Onze processen en systemen zijn gecertificeerd door de voorgeschreven organisaties. Onze medewerkers zijn volledig opgeleid en getraind om aan de kwaliteitseisen te voldoen van onze klanten.

Veiligheid

De apparatuur en de gereedschappen voldoen aan de wettelijke voorwaarden zodat wij op uw locaties en onze locatie de veiligheid optimaal hebben geborgd.

Kennis & kunde

Wij trainen onze medewerkers volledig zodat wij optimaal de afspraken die wij met onze klanten hebben gemaakt kunnen nakomen.

Transparatie

Wij rapporteren onze werkzaamheden, de klanten hebben altijd inzicht in onze performance. Wij bieden onze klanten inzicht in onze prestaties zodat wij samen verdere verbeteringen kunnen realiseren.

Wij helpen je ook met
Bekijk alle diensten

Bekijk onze cases

Bekijk al onze cases
© 2024 Oscar Prent Assurantiën BV 
© 2024 Modutec
Design & Bouw door: